Vui Tết Trung Thu, Nhận Thưởng Lên Đến 4,088,000 VND!

Vui Tết Trung Thu, Nhận Thưởng Lên Đến 4,088,000 VND! Đặt cược tại Thể Thao 188BET với tổng tiền cược tối thiểu 15,800,000 VND từ ngày 15/09/2017 đến ngày 01/10/2017 và quay trở lại đăng ký nhận Tiền Thưởng vào ngày 04/10/2017! Tiền Thưởng chỉ dành cho 100 Thành Viên Hợp Lệ đăng ký nhận Tiền Thưởng đầu tiên! Hơn thế nữa, thành viên thứ 8 đăng ký sẽ được nhận thêm 4,088,000 Tiền Thưởng Đặc Biệt!

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

1. Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 15/09/2017 11:00AM (GMT+7) đến ngày 01/10/2017 10:59AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

2. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

  1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Đạt tổng số tiền cược tối thiểu 15,800,000 VND hoặc 735 USD cho các trận Thể Thao (“Trận Đấu Hợp Lệ”) diễn ra trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”).,
  3. Chỉ cược đơn có kết quả thắng/thua được đặt cho các Trận Đấu Hợp Lệ với tỷ lệ cược từ 1.75 đối với cược Euro hoặc 0.75 đối với cược Châu Á trở lên là hợp lệ. Cược xâu, cược hòa/hủy, và cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không hợp lệ tham gia Khuyến Mãi.
  4. Cược đặt cho các trận đấu diễn ra ngoài Thời Gian Khuyến Mãi sẽ không hợp lệ.

3. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này từ ngày 04/10/2017 11:00AM (GMT+7) đến ngày 06/10/2017 10:59AM (GMT+7).

4. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, chỉ 100 Thành Viên Hợp Lệ đầu tiên tham gia nhận thưởng sẽ nhận được một lần thưởng 388,000 VND hoặc 18 USD (“Tiền Thưởng”). Riêng Thành Viên Hợp Lệ thứ 8 tham gia nhận thưởng sẽ được nhận một lần tiền thưởng đặc biệt 4,088,000 VND hoặc 188 USD (“Tiền Thưởng Đặc Biệt”)

5. Tiền Thưởng và Tiền Thưởng Đặc Biệt sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ trong vòng 48 giờ làm việc sau khi Thành Viên Hợp Lệ nhấp vào ô “THAM GIA NGAY”. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.

6. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng và Tiền Thưởng Đặc Biệt sau khi đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

7. Tiền Thưởng và Tiền Thưởng Đặc Biệt phải được sử dụng đặt cược ít nhất 6 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng, Tiền Thưởng Đặc Biệt và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng và Tiền Thưởng Đặc Biệt được cập nhật.

8. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng và Tiền Thưởng Đặc Biệt. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

9. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng và Tiền Thưởng Đặc Biệt sẽ được tính kể từ khi Tiền Thưởng và Tiền Thưởng Đặc Biệt được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.

10. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao (10,000 VND hoặc 1 USD).

11. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

12. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

13. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.