100% Thưởng Thắng Thêm Giải NBA

Mới làm quen với bóng rổ? Hãy đặt Cược NBA Đầu Tiên tại 188BET và nhận Thưởng thêm 100% tiền thắng cược tối đa lên đến 250,000 Đồng hoặc 11 USD nếu cược có kết quả thắng!

Khuyến mãi 100% tiền thưởng giải bóng rỗ  NBA
Khuyến mãi 100% tiền thưởng giải bóng rỗ NBA

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

Thưởng Thắng Thêm 100% Cược NBA Đầu Tiên! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/05/2017 11:00AM (GMT +7) đến ngày 29/05/2017 10:59AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

1.Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

  1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Không có cược đặt cho giải NBA từ ngày 01/01/2017 11:00AM (GMT+7) đến ngày 01/05/2017 10:59AM (GMT+7),
  3. Đặt ít nhất một (1) cược đơn cho giải NBA (“Giải Đấu Hợp Lệ”) trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
  4. Chỉ cược đặt đầu tiên cho Giải Đấu Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi được xem xét tham gia Khuyến Mãi. Cược phải là cược đơn và có kết quả thắng. Cược xâu và cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không hợp lệ.

2.Thành viên sẽ không hợp lệ tham gia Khuyến Mãi nếu Cược Hợp Lệ có kết quả Hòa hoặc Thua.

3.Nếu Cược Hợp Lệ bị hủy, Cược Hợp Lệ kế tiếp sẽ được xem xét để tham gia Khuyến Mãi nếu như thỏa các điều kiện trong Thời Gian Khuyến Mãi.

4.Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được một lần thưởng 100% trên Số tiền thắng cược của Cược Hợp Lệ (không bao gồm tiền cược), số tiền thưởng tối đa lên đến 250,000 VND hoặc 11 USD (“Tiền Thưởng”) như bảng bên dưới:

điều kiện khuyến mãi 100% giải  bóng rổ NBA

5. Để nhận Tiền Thưởng, Thành Viên Hợp Lệ phải sử dụng email đăng ký tài khoản 188BET gửi yêu cầu đến địa chỉ [email protected] với nội dung sau:

  1. Tiêu đề email: NBAEW-0417-VN
  2. Nội dung email: Tên Truy Cập 188BET và Mã Cược Hợp Lệ

6. Thành Viên Hợp Lệ phải gửi yêu cầu tham gia Khuyến Mãi trước ngày 04/06/2017 10:59AM (GMT+7).

7. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể nhận Tiền Thưởng một lần trong Thời Gian Khuyến Mãi.

8. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ trong vòng 48 giờ làm việc sau khi nhận được email tham gia Khuyến Mãi hợp lệ. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) trước khi nhận Tiền Thưởng.

9. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

10. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 6 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.

11. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

12. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao (10,000 VND hoặc 1 USD).

13. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

14. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

15. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Đọc thêm: