Thưởng thắng thêm Casino

Thưởng Thắng Thêm 100% tại 188bet khi cược Casino Trực Tuyến!

Hãy thử đặt ít nhất 2 cược tại các bàn chơi Casino Trực Tuyến của 188BET và nhận thưởng thắng thêm 100% lên đến 300,000 VND hoặc 4 USD nếu cược thứ 2 có kết quả thắng!

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết thưởng thắng thêm

1. Thưởng Thắng Thêm 100% Cược Casino Trực Tuyến Thứ Hai! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/12/2017 11:00AM (GMT +7) đến ngày 01/01/2018 10:59AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

2. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

  1. Đăng ký 188bet Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Đặt ít nhất 1 cược đơn tại 188BET Thể Thao từ ngày 01/09/2017 11:00AM (GMT +7) đến ngày 01/12/2017 10:59AM (GMT+7),
  3. Không có bất kỳ cược đặt nào tại các bàn chơi Casino Trực Tuyến từ ngày 01/09/2017 11:00AM (GMT +7) đến ngày 01/12/2017 10:59AM (GMT+7),
  4. Đặt ít nhất 2 cược đơn tại các các bàn chơi Casino Trực Tuyến bất kỳ trong Thời Gian Khuyến Mãi, với số tiền cược tối thiểu của mỗi cược là 300,000 VND hoặc 14 USD (“Cược Hợp Lệ Thứ 1” và “Cược Hợp Lệ Thứ 2”),
  5. Cược hủy và cược xâu sẽ không được xem xét cho Cược Hợp Lệ. Cược đặt từ 2 lựa chọn trở lên trong cùng một game sẽ không hợp lệ.

3. Thành Viên Hợp Lệ sẽ không hợp lệ nhận thưởng nếu Cược Hợp Lệ Thứ 2 có kết quả hòa hoặc thua.

Ví dụ:

thể lệ thưởng thắng thêm lần 2

4. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ được thưởng 100% trên Số tiền thắng cược của Cược Hợp Lệ Thứ 2 (không bao gồm tiền cược), số tiền thưởng tối đa lên đến 300,000 VND hoặc 14 USD (“Tiền Thưởng”), như bảng bên dưới:

Tiền thưởng cược thắng thêm


5. Để nhận Tiền Thưởng, Thành Viên Hợp Lệ phải sử dụng email đăng ký tài khoản 188BET gửi yêu cầu đến địa chỉ [email protected] với nội dung sau:

  1. Tiêu đề email: 2NDLCSN-1217-VN
  2. Nội dung email: Tên Truy Cập 188BET, Mã Cược Hợp Lệ Thứ 1 và Mã Cược Hợp Lệ Thứ 2

6. Thành Viên Hợp Lệ phải gửi yêu cầu tham gia Khuyến Mãi trước ngày 04/01/2018 10:59AM (GMT+7).

7. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể nhận Tiền Thưởng một lần trong Thời Gian Khuyến Mãi.

8. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ trong vòng 48 giờ làm việc sau khi nhận được email tham gia Khuyến Mãi hợp lệ. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.

9. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

10. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.

11. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng sẽ chỉ được tính kể từ khi Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.

12. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

13. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

14. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
15. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Đọc thêm: