Thưởng ngay 1.000.000 đồng cho đại lý w88

Thưởng ngay 1.000.000 đồng vào tài khoản đại lý w88 khi đăng ký mới

Đăng ký mới tài khoản đại lý w88 để được thưởng ngay 1.000.000 đồng vào tài khoản đại lý. Không mất phí đăng ký, có cơ hội việc lạm lại được thưởng tiền, tội gì không tham gia.

Điều kiện và điều khoản chương trình thưởng ngay 1.000.000 đồng

1. Chương trình này bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/12/2017 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 31/12/2017, và áp dụng cho Đại lý w88 đăng ký mới và đại lý w88 chưa có thành tích, đăng ký với tiền tệ là VND.

2. Giải thưởng dành cho 88 đại lý đầu tiên có 5 thành viên hoạt động sớm nhất trong tháng 12. 1 triệu đồng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản Đại Lý.

3. Để tham gia nhận thưởng của chương trình khuyến mãi, Đại lý phải gửi email về địa chỉ [email protected] với nội dung sau hoặc liên hệ ZALO theo số:+63 9088 161648

MÃ ĐẠI LÝ: sau khi đăng ký thành công làm đại lý w88, bạn sẽ được cấp một mã đại lý (bạn có thể xem hướng dẫn đăng ký mới đại lý w88 )

HỌ TÊN ĐẦY ĐỦ: họ và tên chính xác khi đăng ký đại lý w88 của bạn

SỐ ĐIỆN THOẠI:

4. Kết quả sẽ được công bố vào tháng 1/2018. Đại Lý sẽ được gửi qua email để xác nhận

5. W88 có quyền ngừng, từ chối hay hủy chương trình đối với bất cứ Đại lý nào vi phạm quy định và thể lệ của chương trình

6. Các Quy định & Điều khoản chung của chương trình Đại lý W88 được áp dụng.

Đọc thêm: