Thưởng cược sicbo hàng tuần

Thưởng Cược Sicbo Hàng Tuần!

Đặt cược tối thiểu 16,000,000 VND hoặc 750 USD tại Sicbo Casino Trực Tuyến 188BET trong Thời Gian Khuyến Mãi và mang về 188,000 VND hoặc 8 USD Tiền Thưởng cược Sicbo mỗi tuần!

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

1. Thưởng Cược Sicbo Hàng Tuần! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 05/03/2018 11:00AM (GMT+7) đến ngày 02/04/2018 10:59AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

2. Thời gian Khuyến Mãi bao gồm 4 tuần, mỗi tuần riêng biệt bắt đầu từ mỗi Thứ 2 11:00AM và kết thúc vào Thứ 2 tiếp theo 10:59AM (GMT+7) (“Tuần Khuyến Mãi”).

3. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

  1. Đăng ký 188bet bằng Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Đạt tổng số tiền cược tối thiểu 16,000,000 VND hoặc 750 USD tại Sicbo Casino Trực Tuyến (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong mỗi Tuần Khuyến Mãi (“Số Tiền Cược Hợp Lệ”),
  3. Chỉ những cược tại Trò Chơi Hợp Lệ có kết quả thắng/thua trong Tuần Khuyến Mãi mới được tính vào Số Tiền Cược Hợp Lệ. Cược hòa/hủy và cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

4. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.

5. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ được nhận 188,000 VND hoặc 8 USD tiền thưởng (“Tiền Thưởng”) sau mỗi Tuần Khuyến Mãi.

6. Thành Viên Hợp Lệ được tham gia trong tất cả các Tuần Khuyến Mãi trong Thời Gian Khuyến Mãi.

7. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Số Tiền Cược Hợp Lệ trong một Tuần Khuyến Mãi. Khi Tuần Khuyến Mãi tiếp theo bắt đầu, Số Tiền Cược Hợp Lệ sẽ được tính bắt đầu lại từ 0.

8. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ vào Thứ 4 tiếp theo sau khi kết thúc một Tuần Khuyến Mãi. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.

9. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

10. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền thắng cược sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.

11. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng sẽ chỉ được tính kể từ khi Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.

12. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

13. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

14. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

15. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Đọc thêm: