Tổng Thưởng 10 iPhone X

Vô Địch Baccarat Sảnh Đại – Tổng Thưởng 10 iPhone X!

Đặt cược tại Baccarat Sảnh Đại từ ngày 07/11/2017 đến ngày 01/12/2017 và mang về các phần thưởng hấp dẫn, từ 1,985,000 VND Tiền Thưởng đến 1 trong tổng số 10 chiếc điện thoại iPhone X 64GB khi đạt được tỷ lệ

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

1. Vô Địch Baccarat Sảnh Đại – Tổng Thưởng 10 iPhone X! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 07/11/2017 11:00AM (GMT +7) đến ngày 01/12/2017 10:59AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

2. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

  1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Đặt ít nhất 100 cược, số tiền cược tối thiểu mỗi cược là 180,000 VND hoặc 8 USD với tổng số tiền đặt cược tối thiểu 44,852,000 VND hoặc 1,988 USD (“Cược Hợp Lệ”) cho các bàn chơi Baccarat Casino Trực Tuyến Sảnh Đại (“Trò Chơi Hợp Lệ”),
  3. Chỉ cược được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ có kết quả thắng/thua/hòa trong Thời Gian Khuyến Mãi là hợp lệ. Cược đặt tại các bản Baccarat trong Sảnh Đế Vương, Sảnh Hoàng Gia, Sảnh VIP, cược hủy và cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không hợp lệ.

3. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này trong Thời Gian Khuyến Mãi.

4. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, tổng 60 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn bởi 188BET (“Thành Viên Thắng Cuộc”) sau khi kết thúc Thời Gian Khuyến Mãi dựa trên Tỷ Lệ Thắng Cược Ròng cao nhất từ Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi, như bên dưới:

Tiền Thắng/Thua Cược Ròng = Tổng Tiền Thắng – Tổng Tiền Thua

Tỷ Lệ Thắng Cược Ròng = Tiền Thắng/Thua Cược Ròng ÷ Tổng Số Tiền Cược Hợp Lệ
Ví dụ: Thành Viên Hợp Lệ A, B, C và D đạt được kết quả sau Thời Gian Khuyến Mãi như bên dưới:

Thể lệ xếp hạng

5. Thành Viên Thắng Cuôc sẽ được công bố tại trang ‘Danh Sách Thành Viên Thắng Cuộc’ trên website 188BET vào ngày 06/12/2017 và sẽ được nhận một (1) giải thưởng (“Giải Thưởng”), như bảng bên dưới. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu:

giá trị giải tương ứng thứ hạng

6. Trường hợp có 2 Thành Viên Hợp Lệ có cùng Tỷ Lệ Thắng Cược Ròng, thành viên có tổng số tiền Cược Hợp Lệ cao hơn sẽ xếp hạng cao hơn.

7. Thành Viên Thắng Quà Thưởng phải phản hồi email, hoặc thông báo qua Trò Chuyện Trực Tuyến, và xác nhận đồng ý nhận Quà Thưởng trong vòng 72 giờ kể từ khi 188BET gửi email thông báo sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Danh Sách Thành Viên Thắng Cuộc’. Trường hợp Thành Viên không phản hồi trong thời gian quy định nêu trên, Quà Thưởng sẽ bị thu hồi dựa theo quyết định cuối cùng của 188BET.

8. Trường hợp Thành Viên Thắng Quà Thưởng chọn nhận Tiền Thưởng Quy Đổi, Thành Viên Thắng Cuộc phải gửi yêu cầu qua email hoặc Trò Chuyện Trực Tuyến trong vòng 72 giờ kể từ khi 188BET gửi email thông báo.

9. Tiền Thưởng Quy Đổi sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Quà Thưởng trong vòng 48 giờ làm việc sau khi Thành Viên Thắng Quà Thưởng xác nhận. Thành Viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.

10. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 48 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Danh Sách Thành Viên Thắng Cuộc’ như đã nêu tại Điều Khoản số 6.

11. Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 5 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.

12. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

13. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

14. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao (10,000 VND hoặc 1 USD).

15. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng sẽ được tính kể từ khi Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc.

16. Quà Thưởng sẽ được giao đến địa chỉ đăng ký tại tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Quà Thưởng trong vòng 30 ngày làm việc sau khi nhận được phản hồi từ Thành Viên. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu. Thành Viên có trách nhiệm đảm bảo địa chỉ đăng ký tại 188BET là chính xác và có hiệu lực tính đến thời điểm sử dụng.

17. Quà Thưởng sẽ được trao bằng hình thức gửi đảm bảo đến địa chỉ đăng ký tài khoản tại 188BET của Thành Viên Thắng Quà Thưởng và người nhận sẽ được yêu cầu ký xác nhận. Chữ ký trên biên lai giao nhận sẽ có giá trị như sự xác nhận và Quà Thưởng sẽ được xem đã trao đến Thành Viên Thắng Quà Thưởng bởi 188BET.

18. Quyết định về Giải Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.

19. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

20. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

21. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.