Thắng 1 Samsung S8 Với Hương Vị Đường Phố!

Thắng lớn hơn với Casino quay số “Hương Vị Đường Phố”! Hãy tham gia trò chơi thú vị này trong Thời Gian Khuyến Mãi tại 188BET và giành những giải thưởng hấp dẫn từ 50 Vòng Quay Miễn Phí đến thắng 1 Samsung S8 64GB!

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

1. Thắng 1 Samsung S8 Với Hương Vị Đường Phố! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 07/09/2017 11:00AM (GMT+7) đến ngày 02/10/2017 10:59AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

2. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

  1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Đặt tối thiểu 1 cược thành công bằng tiền thật tại trò chơi Quay Số “Hương Vị Đường Phố” trên giao diện máy tính www.188BET.com (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Thời Gian Khuyến Mãi.
  3. Chỉ cược đơn được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ có kết quả thắng/thua trong Thời Gian Khuyến Mãi là hợp lệ. Cược hòa/hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.

3. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này trong Thời Gian Khuyến Mãi.

4. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được giải thưởng (“Giải Thưởng”), dựa trên huy chương mà Thành Viên Hợp Lệ đạt được trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Huy Chương”), như bảng dưới:

Bảng giải thưởng Thắng 1 Samsung S8

5. Biểu tượng được mở khóa trong Thời Gian Khuyến Mãi bởi Thành Viên Hợp Lệ trên giao diện Cược Di Động m.188BET.com và/hoặc Ứng Dụng Android/iOS 188BET sẽ không hợp lệ tham gia Khuyến Mãi.

6. Thành Viên Hợp Lệ có thể mở khóa một biểu tượng bằng cách quay được hai (2), ba (3), bốn (4) và năm (5) biểu tượng đó trên cùng một hàng cược, như bảng bên dưới:

giải thích biểu tượng

Ví dụ:

Thành Viên Hợp Lệ A chưa quay được 3, 4 và 5 Biểu Tượng Nhân Vật Đỏ trên cùng một hàng cược, Biểu Tượng Nhân Vật Đỏ không được mở khóa. Để mở khóa hoàn toàn Biểu Tượng Nhân Vật Đỏ, thành viên A phải quay được ba (3), bốn (4) và năm (5) Biểu Tượng Nhân Vật Đỏ trên cùng một hàng cược.

Thành Viên Hợp Lệ B quay được hai (2), ba (3), bốn (4) và năm (5) Biểu Tượng Nhân Vật Xanh Lá trên cùng một hàng cược, Biểu Tượng Nhân Vật Xanh Lá được mở khóa hoàn toàn.

* Số biểu tượng giống nhau quay được trên cùng một hàng cược tại trò chơi hợp lệ sẽ được in nổi tại Bảng Thanh Toán.

7. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’ vào các Thứ 4 hàng tuần trong thời gian Khuyến Mãi. Lần công bố cuối cùng sẽ vào ngày 04/10/2017.

8. Giải Thưởng sẽ được trao cho Thành Viên Hợp Lệ chỉ khi Huy Chương đó CHƯA ĐẠT ĐỦ Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc trong Thời Gian Khuyến Mãi dựa trên tiêu chí “ai đạt yêu cầu trước được thưởng trước”.

Ví dụ: Tại thời điểm Thành Viên Hợp Lệ A mở khóa mở khóa thành công 4 Biểu Tượng, số lượng người chơi hợp lệ nhận giải thưởng của Huy Chương Đồng chưa đủ 120, Thành Viên Hợp Lệ A sẽ được nhận Giải Thưởng của Huy Chương Đồng.

9. Tại thời điểm Thành Viên Hợp Lệ B mở khóa mở khóa thành công 6 Biểu Tượng, số lượng người chơi hợp lệ nhận giải thưởng của Huy Chương Bạc đã đủ 50, Thành Viên Hợp Lệ B sẽ không được nhận Giải Thưởng của Huy Chương Bạc.

10. Vòng Quay Miễn Phí và/hoặc Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 48 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.

11. Thành Viên Thắng Quà Thưởng phải phản hồi email và xác nhận đồng ý nhận Giải Thưởng trong vòng 72 giờ làm việc kể từ khi 188BET gửi email thông báo. Trường hợp Thành Viên Thắng Cuộc không phản hồi trong thời gian quy định nêu trên, Giải Thưởng sẽ bị thu hồi dựa theo quyết định cuối cùng của 188BET.

12. Quà Thưởng không có giá trị quy đổi với Tiền Thưởng, tiền mặt và/hoặc quà thưởng nào khác.
Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Vòng Quay Miễn Phí và Tiền Thưởng sau khi đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

13. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 5 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền được cập nhật

14. Vòng Quay Miễn Phí “Bóng Chuyền Bãi Biển” sẽ bị hủy nếu Thành Viên Thắng Cuộc không sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày được cập nhật. Tiền thắng cược từ Vòng Quay Miễn Phí phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện.

15. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

16. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Thắng Cuộc thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao (10,000 VND hoặc 1 USD).

17. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng và Tiền thắng cược từ Vòng Quay Miễn Phí sẽ được tính kể từ khi được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc.

18. Quà Thưởng sẽ được giao đến địa chỉ đã đăng ký tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 30 ngày làm việc sau khi nhận được phản hồi từ Thành Viên Thắng Cuộc. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu. Thành Viên Thắng Cuộc có trách nhiệm đảm bảo địa chỉ đăng ký tại 188BET là chính xác và có hiệu lực tính đến thời điểm sử dụng.

19. Quà Thưởng sẽ được trao bằng hình thức gửi đảm bảo đến địa chỉ đăng ký tài khoản tại 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc và người nhận sẽ được yêu cầu ký xác nhận. Chữ ký trên biên lai giao nhận sẽ có giá trị như sự xác nhận và Quà Thưởng sẽ được xem đã trao đến Thành Viên Thắng Cuộc bởi 188BET.

20. Quyết định về Giải Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.

21. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

22. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

23. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.