Casino quay số Playboy vàng

Thắng 1 iPhone 8 64GB Với Playboy Vàng Mỗi Tuần!

Hãy tham gia trò Casino quay số “Playboy Vàng” từ ngày 12/03/2018 đến ngày 09/04/2018 tại 188BET và giành những giải thưởng hấp dẫn từ 80 Vòng Quay Miễn Phí tại trò “Bóng Chuyền Bãi Biển” đến 1 chiếc iPhone 8 64GB trong kì Rút Thăm!

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

1. Thắng 1 iPhone 8 64GB Với Playboy Vàng Mỗi Tuần! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 12/03/2018 11:00AM (GMT+7) đến ngày 09/04/2018 10:59AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm 4 tuần, mỗi tuần riêng biệt bắt đầu từ mỗi Thứ 2 11:00AM (GMT+7) và kết thúc vào Thứ 2 tiếp theo 10:59AM (GMT+7) (“Tuần Khuyến Mãi”), như bảng bên dưới:

Tuần khuyến mãi iPhone 8 64GB

3. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

  1. Đăng ký 188bet Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Đặt tối thiểu 1 cược thành công bằng tiền thật tại trò chơi Quay Số “Playboy Vàng” (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Tuần Khuyến Mãi,
  3. Chỉ cược đơn được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ có kết quả thắng/thua trong Tuần Khuyến Mãi là hợp lệ. Cược hòa/hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.

4. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này trong Thời Gian Khuyến Mãi.

5. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, với mỗi 50,000 VND hoặc 2 USD tổng tiền Cược Hợp Lệ được đặt trong Tuần Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được vé rút thăm (“Vé Rút Thăm”) vào một kì rút thăm sau mỗi Tuần Khuyến Mãi (“Rút Thăm Tuần”). Số Vé Rút Thăm có thể được cộng dồn trong Tuần Khuyến Mãi.

Ví dụ: Thành Viên Hợp Lệ A đặt cược với tổng số Tiền Cược Hợp Lệ là 2,000,000 VND trong Tuần Khuyến Mãi 1. Thành Viên Hợp Lệ A sẽ được nhận 40 Vé Rút Thăm trong kì Rút Thăm của Tuần Khuyến Mãi 1.

Vé Rút Thăm = Tổng Tiền Cược Hợp Lệ / 50,000 VND = 2,000,000 VND / 50,000 VND = 40 Vé Rút Thăm

6. Thành Viên Hợp Lệ được nhận Vé Rút Thăm sẽ được tự động tham gia vào Rút Thăm Tuần với cơ hội thắng một giải thưởng (“Giải Thưởng”), như bảng bên dưới:

giải thưởng
7. Tổng 55 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên làm Thành Viên Thắng Cuộc Tuần (“Thành Viên Thắng Cuộc Tuần”) và sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc Tuần’ trên website 188BET vào các Thứ 4 hàng tuần trong thời gian Khuyến Mãi.

8. Thành Viên Thắng Cuộc Tuần có thể tham gia Rút Thăm ở Tuần Khuyến Mãi kế tiếp nếu vẫn thỏa điều kiện.

9. Thành Viên Hợp Lệ không cần phải đặt cược ở tất cả các Tuần Khuyến Mãi.

10. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Số Tiền Cược Hợp Lệ trong một Tuần Khuyến Mãi. Khi Tuần Khuyến Mãi tiếp theo bắt đầu, Số Tiền Cược Hợp Lệ sẽ được tính bắt đầu lại từ 0.

11. Thành Viên Thắng Giải Thưởng phải phản hồi email và xác nhận đồng ý nhận Giải Thưởng trong vòng 72 giờ kể từ khi 188BET gửi email thông báo. Trường hợp Thành Viên Thắng Giải Thưởng không phản hồi trong thời gian quy định nêu trên, Giải Thưởng sẽ bị thu hồi dựa theo quyết định cuối cùng của 188BET.

12. Trường hợp Thành Viên Thắng Giải Thưởng chọn nhận Tiền Thưởng, Thành Viên Thắng Giải Thưởng phải gửi yêu cầu qua email hoặc Trò Chuyện Trực Tuyến trong vòng 72 giờ kể từ khi 188BET gửi email thông báo.

13. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Giải Thưởng trong vòng 48 giờ làm việc sau khi Thành Viên Thắng Giải Thưởng xác nhận. Thành Viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) khi được yêu cầu.

14. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 5 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền được cập nhật.

15. Vòng Quay Miễn Phí sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc Tuần trong vòng 48 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc Tuần’. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.

16. Vòng Quay Miễn Phí “Bóng Chuyền Bãi Biển” sẽ bị hủy nếu Thành Viên Thắng Cuộc Tuần không sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày được cập nhật. Tiền thắng cược từ Vòng Quay Miễn Phí phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện.

17. Thành Viên Thắng Cuộc Tuần không thể yêu cầu hủy Vòng Quay Miễn Phí và Tiền Thưởng sau khi đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

18. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

19. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Thắng Cuộc Tuần thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao (10,000 VND hoặc 1 USD) và không có cược chưa trả về.

20. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng và Tiền thắng cược từ Vòng Quay Miễn Phí sẽ được tính kể từ khi được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc Tuần.

21. Giải Thưởng sẽ được giao đến địa chỉ đăng ký tại tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Giải Thưởng trong vòng 30 ngày làm việc sau khi nhận được phản hồi từ Thành Viên Thắng Giải Thưởng. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu. Thành Viên Thắng Giải Thưởng có trách nhiệm đảm bảo địa chỉ đăng ký tại 188BET là chính xác và có hiệu lực tính đến thời điểm sử dụng.

22. Giải Thưởng sẽ được trao bằng hình thức gửi đảm bảo đến địa chỉ đăng ký tài khoản tại 188BET của Thành Viên Thắng Giải Thưởng và người nhận sẽ được yêu cầu ký xác nhận. Chữ ký trên biên lai giao nhận sẽ có giá trị như sự xác nhận và Quà Thưởng sẽ được xem đã trao đến Thành Viên Thắng Giải Thưởng bởi 188BET.

23. Quyết định về Vòng Quay Miễn Phí, Giải Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc Tuần là quyết định cuối cùng.

24. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

25. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

26. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.