Rút Thăm May Mắn Chung Kết NBA!

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

Rút Thăm May Mắn Chung Kết NBA!
Rút Thăm May Mắn Chung Kết NBA!

1. Rút Thăm May Mắn Chung Kết NBA! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/06/2017 11:00AM (GMT +7) đến ngày 19/06/2017 10:59AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

2. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET (tạo tài khoản thành viên 188bet) đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

  1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Đạt tổng số tiền đặt cược tối thiểu 5,000,000 VND hoặc 230 USD cho các trận Chung Kết NBA (NBA Finals) (“Giải Đấu Hợp Lệ”) trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
  3. Chỉ cược đơn được đặt cho Giải Đấu Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng/thua là hợp lệ. Cược hòa/hủy, cược xâu và cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không hợp lệ.

3. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này trong Thời Gian Khuyến Mãi.

4. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ được nhận một (1) vé rút thăm trong rút thăm (“Rút Thăm”) sau khi kết thúc Thời Gian Khuyến Mãi với cơ hội thắng một (1) giải thưởng (“Tiền Thưởng”), như bảng bên dưới:

thứ hạng giải thưởng rút thăm chung kết NBA
Thứ hạng giải thưởng rút thăm chung kết NBA

5. Tổng 20 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’ trên website 188BET vào ngày 21/06/2017.

6. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 48 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’ như đã nêu tại Điều Khoản số 5. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) khi được yêu cầu.

7. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

8. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.

9. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng sẽ được tính kể từ khi Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.

10. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

11. Quyết định về Tiền Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.

12. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

13. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

14. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.