Samsung galaxy S8

Rinh Samsung Galaxy S8 Mừng Ngày Hội 188BET!

Cùng chúc mừng ngày Hội 188BET từ ngày 01/08/2017 đến ngày 15/08/2017 và giành cơ hội mang về từ 10 Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số “Pháo Hoa” đến bộ Samsung Galaxy S8 và Samsung Gear S3 vào ngày 18/08/2017!

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

1. Rinh Samsung Galaxy S8 Mừng Ngày Hội 188BET! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/08/2017 11:00AM (GMT +7) đến ngày 15/08/2017 10:59AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

2. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

  1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Đạt tổng số tiền gửi 1,880,000 VND hoặc 88 USD trong Thời Gian Khuyến Mãi.

3. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này trong Thời Gian Khuyến Mãi.

4. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ cần đặt cược tại Thể Thao, Casino và/hoặc Casino Trực Tuyến (“Sản Phẩm Hợp Lệ”) trong thời gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”) để được nhận một (1) vòng quay (“Vòng Quay”) tại vòng quay may mắn (“Vòng Quay May Mắn”), như bảng bên dưới:

  1. Với tổng tiền Cược Hợp Lệ 6,188,000 VND hoặc USD 288 từ hai (2) Sản Phẩm Hợp Lệ trở lên, hoặc
  2. Đạt tổng tiền Cược Hợp Lệ 8,288,000 VND hoặc 388 USD từ chỉ một (1) Sản Phẩm Hợp Lệ.
  3. Với cược Thể Thao, chỉ cược đơn được đặt và trả về trong Thời Gian Khuyến Mãi là hợp lệ. Cược hủy, cược xâu và cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không hợp lệ,
  4. Với cược Casino và Casino Trực Tuyến, chỉ những cược được đặt và trả về trong Thời Gian Khuyến Mãi là hợp lệ. Cược hủy và cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không hợp lệ.

5. Thành Viên Hợp Lệ được nhận Vòng Quay sẽ được 1 lần quay tại Vòng Quay May Mắn với kết quả là 1 trong 5 biểu tượng, như bảng bên dưới:

giải thưởng Samsung Galaxy S8

6. Để sử dụng Vòng Quay, Thành Viên Hợp Lệ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “QUAY NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của “Vòng Quay May Mắn – Rinh Galaxy S8 Mừng Ngày Hội 188BET”, sau đó tiếp tục nhấp vào ô “QUAY NGAY” trên Vòng Quay May Mắn từ ngày 18/08/2017 11:00AM (GMT+7) đến ngày 20/08/2017 10:59AM (GMT+7). Vòng Quay sẽ bị hủy nếu Thành Viên Hợp Lệ không sử dụng trong thời gian nêu trên.

7. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể quay Vòng Quay 1 lần duy nhất trong khoảng thời gian đã nêu tại Điều Khoản số 5.

8. Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt phải phản hồi email và xác nhận đồng ý nhận Giải Đặc Biệt trong vòng 72 giờ kể từ khi 188BET gửi email thông báo. Trường hợp Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt không phản hồi trong thời gian quy định nêu trên, Giải Đặc Biệt sẽ bị thu hồi dựa theo quyết định cuối cùng của 188BET. Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt có trách nhiệm đảm bảo địa chỉ email đăng ký tại 188BET là chính xác và thường xuyên được kiểm tra.

9. Trường hợp Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt chọn nhận Tiền Thưởng Quy Đổi, Thành Viên Thắng Cuộc phải gửi yêu cầu qua email hoặc Trò Chuyện Trực Tuyến trong vòng 72 giờ kể từ khi 188BET gửi email thông báo.

10. Tiền Thưởng Quy Đổi sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt trong vòng 48 giờ làm việc sau khi Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt xác nhận. Thành Viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.

11. Tiền Thưởng và Vòng Quay Miễn Phí sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc vào ngày 21/08/2017. Thành Viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 5 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện.

12. Tiền Thưởng Quy Đổi, Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng được cập nhật.

13. Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số “Pháo Hoa” sẽ bị hủy nếu Thành Viên Hợp Lệ không sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày được cập nhật. Tiền thắng cược từ Vòng Quay Miễn Phí phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện.

14. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

15. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng Quy Đổi, Tiền Thưởng và Vòng Quay Miễn Phí sau khi Tiền Thưởng Quy Đổi, Tiền Thưởng và Vòng Quay Miễn Phí đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

16. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Thắng Cuộc thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao (10,000 VND hoặc 1 USD).

17. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng Quy Đổi, Tiền Thưởng và tiền thắng cược từ Vòng Quay Miễn Phí sẽ chỉ được tính kể từ khi được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc.

18. Giải Đặc Biệt sẽ được giao đến địa chỉ đăng ký tại tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt trong vòng 30 ngày làm việc sau khi nhận được phản hồi từ Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) khi được yêu cầu. Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt có trách nhiệm đảm bảo địa chỉ đăng ký tại 188BET là chính xác và có hiệu lực tính đến thời điểm sử dụng.

18. Giải Đặc Biệt sẽ được trao bằng hình thức gửi đảm bảo đến địa chỉ đăng ký tài khoản tại 188BET của Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt và người nhận sẽ được yêu cầu ký xác nhận. Chữ ký trên biên lai giao nhận sẽ có giá trị như sự xác nhận và Giải Đặc Biệt sẽ được xem đã trao đến Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt bởi 188BET.

19. Quyết định về Giải Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.

20. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

21. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

22. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.