Hơn 37 Triệu VND Tổng Thưởng Casino Rồng Đỏ Hoang Dã !

Tích lũy điểm khi chơi tại các trò Casino “ Rồng Đỏ Hoang Dã ”, “Cuộn Giấy Của Thần Mặt Trời HD”, “Triệu Xu HD” trong Thời Gian Khuyến Mãi. Top 18 thành viên đứng đầu Bảng Xếp Hạng sẽ được trao thưởng từ 650,000 VND đến 10,000,000 VND!

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

1. Hơn 37 Triệu VND Tổng Thưởng Casino Quay Số Cổ Điển! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 04/09/2017 11:00AM (GMT +7) đến ngày 18/09/2017 10:59AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm 14 ngày khuyến mãi, mỗi ngày riêng biệt bắt đầu từ 11:00AM (GMT+7) và kết thúc vào 10:59AM ngày tiếp theo (GMT+7) (“Ngày Khuyến Mãi”).

3. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên đăng ký tài khoản 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

  1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Đặt thành công ít nhất 1 cược bằng tiền thật tại các trò Casino quay số được chọn (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”) gồm: Rồng Đỏ Hoang Dã; Cuộn Giấy Của Thần Mặt Trời HD; Triệu Xu HD
  3. Chỉ cược đơn được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ có kết quả thắng/thua trong Thời Gian Khuyến Mãi là hợp lệ. Cược hòa/hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.

4. Thành Viên Hợp Lệ sẽ được tự động tham gia vào Khuyến Mãi mà không cần đăng ký.

5. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ được nhận 1 điểm (“Điểm”) cho mỗi 138,000 VND hoặc 6 USD tiền Cược Hợp Lệ tại Trò Chơi Hợp Lệ. Số Điểm có thể được cộng dồn từ tãt cả các Trò Chơi Hợp Lệ.

Ví dụ: Thành Viên Hợp Lệ A đạt số tiền Cược Hợp Lệ là 2,000,000 VND. Thành Viên Hợp Lệ A sẽ được nhận 14 Điểm: Điểm = Tổng Tiền Cược Hợp Lệ / 138,000 VND = 2,000,000 VND / 138,000 VND = 14 Điểm

6. Thành Viên Hợp Lệ được nhận Điểm sẽ được tự động tham gia vào bảng xếp hạng (“Bảng Xếp Hạng”) với cơ hội được nhận tiền thưởng (“Tiền Thưởng”) như bảng bên dưới:

Thể lệ giải thưởng 37 triệu

7. Bảng Xếp Hạng sẽ chỉ thể hiện 25 thành viên có tổng số Điểm cao nhất và sẽ được cập nhật mỗi ngày sau khi kết thúc 1 Ngày Khuyến Mãi.

8. Trường hợp có từ 2 thành viên có cùng số Điểm, thành viên đạt được số Điểm đó trước sẽ có thứ hạng cao hơn trong Bảng Xếp Hạng.

9. 18 thành viên có số điểm cao nhất trong Bảng Xếp Hạng sau khi Thời Gian Khuyến Mãi kết thúc sẽ được chọn là thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và sẽ được công bố trên trang ‘Bảng Xếp Hạng’ vào ngày 19/09/2017.

10. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 48 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang Bảng Xếp Hạng.

11. Tiền Thưởng không thể quy đổi sang bất kì giải thưởng nào khác. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

12. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay.

13. Thông qua việc nhận Tiền Thưởng, Thành Viên Thắng Cuộc đồng ý việc Tên, ký tự đầu tiên của Họ, hình ảnh và địa chỉ cư trú được sử dụng cho mục đích quảng bá của 188BET mà không có bất kỳ sự bồi thường nào khác. Những thông tin khác chỉ được sử dụng với sự đồng ý của Thành Viên Thắng Cuộc, nhưng sẽ không được bồi thường trong mọi trường hợp.

14. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

15. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

16. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.