Hoàn trả lên đến 1% chỉ có tại keno

Hoàn trả tại Keno hàng tuần lên đến 1%

Khi tham gia trò chơi Keno, tất cả thành viên m88 đều được tham gia chương trình ” Hoàn trả tại keno hàng tuần lên đến 1% “. Việc trở chỉ việc đăng ký m88 để trở thành viên là có thể tham gia khuyến mãi này.

Điều Kiện & Điều Khoản khuyến mãi hoàn trả tại keno:

1. Chương trình khuyến mãi này sẽ bắt đầu lúc 00:00:00 (GMT+8) thứ năm đến lúc 23:59:59 (GMT+8) thứ 4 hàng tuần. Chương trình này dành cho tất cả các thành viên hiện tại của M88.

2. Tất cả các thành viên M88 có cơ hội nhận hoàn trả tại Keno lên đến 1% dựa trên số tiền tham gia đặt cược trong thời gian diễn ra Khuyến mãi. Các chương trình sổ xố khác không được áp dụng trong chương trình này.

Cấp độ và hạn mức hoàn trả tại keno lên đến 1%

3. Hoàn trả tối thiểu 20VND & hoàn trả tối đa 26,700VND.

4. Quý khách chỉ cần bấm chọn nút “ĐỔI KHUYẾN MÃI” (Sau khi đăng nhập) và XÁC NHẬN trước 23:59:59 (GMT+8) thứ tư hàng tuần

5. Hệ thống chỉ tiến hành Hoàn Trả cho những thành viên đăng ký hợp lệ và xác nhận thành công.

6. Số tiền khuyến mãi hoàn trả sẽ được cập nhật vào tài khoản chính trong 5 ngày làm việc hành chính kể từ lúc chương trình kết thúc.

7. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược vô hiệu, cược đặt 2 bên sẽ không được tính vào tổng tiền đặt cược.

8. Chương trình khuyến mãi này có thể được kết hợp với chương trình tiền thưởng gửi tiền hiện có. Tuy nhiên, các yêu cầu tái đặt cược cho việc nhận tiền thưởng sẽ được khấu trừ từ số tiền đặt cược tổng.

9. Các Điều kiện & Điều khoản chung của chương trình Khuyến mãi của m88 được áp dụng.