50% Thưởng Khoản Gửi Trở Lại

50% Thưởng Khoản Gửi Trở Lại Mừng Quốc Khánh!

Chúc mừng Quốc Khánh 2/9! Nhận 50% thưởng Khoản Gửi Trở Lại lên đến 3,000,000 VND hoặc 130 USD cho giao dịch gửi tiền đầu tiên từ ngày 28/08/2017 đến ngày 06/09/2017. Chỉ dành cho 1,000 khách hàng đầu tiên, hãy nhanh tay tham gia!

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

1. 50% Thưởng Khoản Gửi Trở Lại Mừng Quốc Khánh! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 28/08/2017 11:00AM (GMT +7) đến ngày 06/09/2017 10:59AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

2. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

  1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Đã thực hiện ít nhất một giao dịch gửi tiền thành công trước ngày 01/06/2017 11:00 AM (GMT +7),
  3. Thực hiện một giao dịch gửi tiền thành công vào tài khoản 188BET trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Giao Dịch Gửi Tiền Hợp Lệ”). Chỉ giao dịch gửi tiền đầu tiên trong Thời Gian Khuyến Mãi hợp lệ tham gia Khuyến Mãi.

3. Để nhận tiền thưởng, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này trong Thời Gian Khuyến Mãi.

4. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, chỉ 1,000 Thành Viên Hợp Lệ đầu tiên tham gia nhận thưởng sẽ nhận được một lần thưởng 50% trên Giao Dịch Gửi Tiền Hợp Lệ, số tiền thưởng tối đa lên đến 3,000,000 VND hoặc 130 USD (“Tiền Thưởng”), như bảng bên dưới:

điều kiện nhận 50% thưởng khoản gửi trở lại

5. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ trong vòng 48 giờ làm việc sau khi Thành Viên Hợp Lệ nhấp vào ô “THAM GIA NGAY”. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.

6. Tiền gửi được sử dụng từ Giao Dịch Gửi Tiền Hợp Lệ để nhận Tiền Thưởng, và Tiền Thưởng nhận được, phải được sử dụng đặt cược gấp 15 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.

7. Tiền gửi không được sử dụng để nhận Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET tại thời điểm bất kỳ, sau khi đã thỏa điều kiện rút tiền gấp 15 lần tại Điều Khoản 6.

Ví dụ: Thành Viên Hợp Lệ A thực hiện một Giao Dịch Gửi Tiền Hợp Lệ 7,000,000 VND trong Thời Gian Khuyến Mãi. Thành Viên Hợp Lệ A là 1 trong 1,000 Thành Viên Hợp Lệ đầu tiên tham gia Khuyến Mãi:

– Thành viên A sẽ nhận được Tiền Thưởng = 7,000,000 VND x 50% = 3,000,000 VND (số Tiền Thưởng tối đa lên đến 3,000,000 VND).

– Tiền gửi được sử dụng để nhận Tiền Thưởng = 3,000,000 VND / 50% = 6,000,000 VND.

– Tiền gửi không được sử dụng trong Khuyến Mãi = 7,000,000 VND – 6,000,000 VND = 1,000,000 VND.

Trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện, thành viên A cần đặt cược = (6,000,000 VND + 3,000,000 VND) x 15 = 135,000,000 VND.

1,000,000 VND không được sử dụng để nhận Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, sau khi đã thỏa điều kiện rút tiền gấp 15 lần trên.

8. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

9. Thành viên sẽ không hợp lệ tham gia Khuyến Mãi nếu có bất kỳ giao dịch rút tiền nào được thực hiện trước khi Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET.

10. Điều kiện rút tiền gấp 15 lần tại Điều Khoản 6 sẽ được tính kể từ khi Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.

11. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

12. Điều kiện rút tiền gấp 15 lần tại Điều Khoản 6 được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao (10,000 VND hoặc 1 USD).

13. Thành Viên Hợp Lệ chỉ được tham gia một khuyến mãi liên quan đến “Thưởng Khoản Gửi Trở Lại” trong Thời Gian Khuyến Mãi. Trường hợp Thành Viên Hợp Lệ tham gia nhiều hơn một khuyến mãi liên quan đến “Thưởng Khoản Gửi Trở Lại” trong Thời Gian Khuyến Mãi, chỉ yêu cầu khuyến mãi đầu tiên 188BET nhận được từ thành viên được coi là hợp lệ. Việc tham gia những khuyến mãi liên quan đến “Thưởng Khoản Gửi Trở Lại” khác sẽ được từ chối.

14. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

15. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

16. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188bet được áp dụng.